GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Quản lý giao dịch mua trên cửa hàng ứng dụng di động của tôi

Nếu bạn đã mua một sản phẩm hoặc đăng ký từ cửa hàng ứng dụng di động của mình, việc thanh toán đăng ký và dùng thử miễn phí của bạn sẽ được Apple App Store hoặc Google Play quản lý. Bạn có thể xem các sản phẩm đã mua trong trang Sản phẩm của tôi hoặc trong ứng dụng GoDaddy dành cho thiết bị di động , nhưng mọi thay đổi hoặc hủy bỏ phải được thực hiện thông qua cửa hàng ứng dụng di động nơi bạn đã mua sản phẩm hoặc đăng ký của mình.

Lưu ý: Các website được mua qua Apple App Store không xuất hiện trong Sản phẩm của tôi . Sử dụng ứng dụng di động GoDaddy để chỉnh sửa trang web hoặc sử dụng cửa hàng ứng dụng trên điện thoại để quản lý đăng ký của bạn.

Để biết thêm thông tin về việc thay đổi, kích hoạt lại, gia hạn hoặc hủy bỏ sản phẩm trong cửa hàng ứng dụng, hãy sử dụng các liên kết bên dưới:

Xem thêm thông tin