Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Quản lý kho cửa hàng trực tuyến của tôi

Sử dụng tính năng kho cửa hàng trực tuyến của bạn để khách hàng hài lòng khi biết rằng những sản phẩm phổ biến vẫn còn hàng. Nếu bạn kết nối cửa hàng trực tuyến Website Builder đến các Siêu thị, kho hàng sẽ được đồng bộ hóa trên tất cả các kênh của bạn (ví dụ Amazon, eBay, Etsy, Google Shopping, v.v.)

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website bạn muốn thay đổi.
 3. Mở danh sách sản phẩm của bạn.
  • Trong Website Builder: Đi đến Cửa hàng > Sản phẩm.
  • Trong Cửa hàng trực tuyến Đặc biệt của bạn: Đi đến Sản phẩm > Tất cả sản phẩm.
 4. Chọn sản phẩm bạn muốn thay đổi từ danh sách đó.
 5. Chọn tab Kho hàng & Tùy chọn.
  • Bạn cần phải bật Theo dõi kho hàng để cửa hàng trực tuyến của bạn tự động cập nhật số lượng hàng trong kho ngay khi có đơn hàng được đặt. Nhấp chọn lại nếu bạn muốn tắt tính năng này.
  • Nhập số lượng sản phẩm bạn đang có vào trường Kho hàng.
  • Chọn Cho phép Đặt hàng trước nếu bạn muốn khách hàng vẫn có thể đặt hàng ngay cả khi trong kho không còn sản phẩm.
 6. Nếu sản phẩm có nhiều yếu tố thay đổi, chẳng hạn như cỡ hoặc màu sắc, chọn Tạo tùy chọn. Nếu bạn tạo tùy chọn, tất cả các ô kho hàng sẽ bị tô xám và thay vào đó, bạn phải nhập số lượng hàng của mỗi tùy chọn ở ô Số lượng.

Các bước tiếp theo