Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Giữ cho tài khoản của tôi an toàn
Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn và tăng cường bảo mật với xác minh 2 bước
Gia hạn các sản phẩm và dịch vụ của tôi
Thanh toán thủ công hoặc tự động cho các đăng ký của bạn
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng
Tìm Mã PIN Hỗ trợ hoặc số khách hàng và gọi cho chúng tôi để được trợ giúp thêm
Đóng tài khoản hoặc sản phẩm của tôi
Xóa tài khoản và sản phẩm của bạn hoặc yêu cầu hoàn tiền