Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Gia hạn các sản phẩm và dịch vụ của tôi
Thanh toán các đăng ký sản phẩm của bạn tự động hoặc thủ công
Giữ cho tài khoản của tôi an toàn
Thay đổi hoặc cài đặt lại mật khẩu tài khoản của bạn và tăng cường bảo mật với xác thực hai bước
Cài đặt phương thức thanh toán của tôi
Thêm, thay đổi và cập nhật thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán khác
Biết rõ quyền riêng tư của bạn
Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo mật thông tin tài khoản của bạn
Liên hệ với bộ phận hỗ trợ
Tìm Mã PIN Hỗ trợ hoặc số khách hàng và gọi cho chúng tôi để được trợ giúp thêm