Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Questions About Go Daddy Gear Orders

Direct questions about orders for merchandise and apparel to gear@godaddy.com. This email address is also on the return information you receive with your order.

Please include the following details in your question:

Customer Name
Shopper ID
Receipt #
Item
Size
Color
Quantity
Verify shipping address
What is the nature of the problem?


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.