Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Quick Shopping Cart Walkthroughs

Like any facet of a successful business, an online presence requires work. Even with the right tools, the tasks can seem daunting if you're not sure where to start. We created this series of walkthroughs to let you hit the ground running with Quick Shopping Cart®.

The articles linked below will will walk you through designing your storefront, creating and managing your catalog of products, and configuring the details for processing orders.

To streamline your Quick Shopping Cart setup, we recommend gathering the information on this checklist.

Once you have the information prepared, we recommend designing your storefront first, but you can proceed in any order you want.

There are three steps you need to complete the walkthrough. The amount of time varies depending on the number of products in your store, but the walkthrough takes an average of three hours to complete.

Step One: Designing Your Storefront

Step Two: Setting Up a Product

Step Three: Configuring Order Processing


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.