Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Quản lý dịch vụ lưu trữ DNS

Nếu bạn đã đăng ký tên miền với một công ty khác, bạn vẫn có thể quản lý các bản ghi DNS của tên miền đó với GoDaddy bằng cách sử dụng Dịch vụ lưu trữ DNS (trước đây là DNS ngoại vi). Nếu bạn định chuyển đăng ký tên miền cho chúng tôi, bạn có thể giữ nguyên vẹn bản ghi tập tin vùng bằng cách thêm Dịch vụ lưu trữ DNS cho tên miền trước khi tiến hành chuyển.

Xem thêm thông tin

  • Dịch vụ lưu trữ DNS không hỗ trợ các Tên miền được quốc tế hóa (IDN).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.