Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Quản lý DNS

Bạn có thể thay đổi dịch vụ mà miền của bạn sử dụng cho website bằng cách quản lý các hồ sơ DNS (còn được gọi là hồ sơ tập tin vùng). Cách bạn truy cập hồ sơ DNS như thế nào phụ thuộc vào nơi mà miền của bạn được đăng ký. Sử dụng bảng bên dưới để tìm ngữ cảnh phù hợp với tình huống của bạn và làm theo các hướng dẫn đó.

Nếu tên miền của bạn Làm theo những hướng dẫn này...
Được đăng ký với GoDaddy và sử dụng máy chủ tên miền của GoDaddy Xem bảng Làm việc với các hồ sơ DNS bên dưới
Được lưu trữ với GoDaddy nhưng không được đăng ký với GoDaddy Quản lý DNS cho tài khoản lưu trữ của bạn
Sử dụng DNS ngoại vi Quản lý dịch vụ lưu trữ DNS

Làm việc với các hồ sơ DNS

Nhấp vào liên kết dành cho loại hồ sơ mà bạn muốn thêm, thay đổi hoặc xóa:

Nếu miền của bạn được đăng ký tại công ty khác, hãy nhấp vào liên kết bên dưới đối với hồ sơ DNS mà bạn muốn thêm, thay đổi hay xóa và làm theo bộ hướng dẫn dành cho các Miền được đăng ký ở công ty khác trong mỗi bài viết.

Loại hồ sơ Mục đích Thêm, thay đổi hoặc xóa
bản ghi Kết nối địa chỉ IP với tên máy chủ Thêm; Thay đổi; Xóa
Hồ sơ CNAME Cho phép có nhiều tên DNS cho máy chủ lưu trữ Thêm; Thay đổi; Xóa
Hồ sơ MX Đảm bảo email được chuyển đến đúng địa chỉ Thêm; Thay đổi; Xóa
Hồ sơ NS Chứa thông tin về máy chủ tên miền Thêm; Thay đổi; Xóa
Hồ sơ TXT Cung cấp thêm thông tin về máy chủ lưu trữ hoặc thêm thông tin kỹ thuật cho các máy chủ Thêm; Thay đổi; Xóa
Hồ sơ SRV Tìm các máy tính lưu trữ những dịch vụ cụ thể Thêm; Thay đổi; Xóa
Hồ sơ AAAA Cung cấp các địa chỉ IP không khớp với khuôn mẫu Hồ sơ A theo tiêu chuẩn Thêm; Thay đổi; Xóa
Hồ sơ SPF Được sử dụng để giúp ngăn chặn thư rác Thêm; Thay đổi; Xóa

Có thể mất đến 48 giờ để những thay đổi DNS mà bạn thực hiện được thể hiện trên internet.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.