Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Quản lý DNS của bạn qua Bảng điều khiển dịch vụ lưu trữ

Nếu bạn cần thay đổi DNS của tên miền lưu trữ, bạn có thể truy cập trình quản lý DNS của chúng tôi thông qua bảng điều khiển tài khoản lưu trữ của bạn.

Để truy cập Trình quản lý DNS

  1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.

Bấm vào một trong các mục sau đây, dựa trên loại dịch vụ lưu trữ bạn có. Bạn có thể xác định loại này dựa trên từ thứ hai trong phần mô tả dịch vụ lưu trữ của bạn, bên dưới tên miền của tài khoản lưu trữ, ví dụ: Web cao cấp tương quan với Web/Cổ điển (Hosting Control Panel).

Web/Cổ điển (Hosting Control Panel)

  1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.
  2. Trong phần Công cụ, nhấp Trình quản lý DNS.

Linux (cPanel)

  1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.
  2. Trong phần Tên miền, nhấp Trình quản lý DNS.

Windows (Plesk)

  1. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, nhấp Khởi chạy.
  2. Nhấp Trình quản lý DNS GoDaddy.

Để biết thông tin về việc sử dụng Trình quản lý DNS, xem Quản lý DNS .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.