Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Quản lý DNS cho tài khoản lưu trữ của bạn

Nếu bạn cần thay đổi DNS của miền lưu trữ, bạn có thể truy cập trình quản lý DNS của chúng tôi thông qua tài khoản lưu trữ của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào Trình quản lý DNS GoDaddy.

Để biết thông tin về việc sử dụng Trình quản lý DNS, xem Quản lý DNS .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.