Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Quản lý DNS ngoại vi

Nếu bạn đã đăng ký tên miền với một nhà đăng ký khác, bạn vẫn có thể quản lý các hồ sơ DNS của tên miền đó với GoDaddy bằng cách sử dụng DNS ngoại vi.

MẸO: Nếu bạn định chuyển đăng ký của một tên miền cho chúng tôi, bạn có thể giữ nguyên vẹn bản ghi tập tin vùng bằng cách thêm DNS ngoại vi cho tên miền trước khi tiến hành chuyển. Để biết thêm thông tin về việc chuyển tên miền cho chúng tôi, xem Chuyển miền của tôi cho GoDaddy.

Thao tác Bài viết hướng dẫn
Thêm DNS ngoại vi
Truy cập DNS ngoại vi
Hủy DNS ngoại vi

DNS ngoại vi không hỗ trợ các Tên miền được quốc tế hóa (IDN).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.