Quản lý hàng trong kho

Quản lý kho sản phẩm là một phần quan trọng trong việc kiểm soát chi phí và làm hài lòng khách hàng bằng cách dự trữ các mặt hàng phổ biến. Tính năng hàng trong kho của Cửa hàng trực tuyến giúp bạn theo dõi mọi thứ.

Lưu ý: Bài viết này dành cho phiên bản Cửa hàng trực tuyến độc lập. Không áp dụng với phiên bản Website Builder.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Trong danh sách Sản phẩm của bạn, nhấp vào Cửa hàng trực tuyến, sau đó nhấp vào Quản lý bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
  3. Ở phía trên cùng của màn hình, trong tab Sản phẩm, nhấp vào Sản phẩm.
  4. Trên trang Tất cả sản phẩm, nhấp vào sản phẩm bạn muốn nhập số lượng hàng trong kho.
  5. Nhấp vào tab Hàng trong kho & tùy chọn của sản phẩm, sau đó đặt menu Hàng trong kho thành Theo dõi hàng trong kho. (Theo mặc định, menu Nếu số lượng bằng 0 được chọn là Cho phép đặt hàng sẵn.)
   Chọn Theo dõi hàng trong kho
  6. Lưu ý: Lựa chọn Cho phép đặt hàng sẵn sẽ cho phép khách hàng đặt hàng ngay cả khi lượng hàng trong kho bằng 0. Lựa chọn Không cho phép đặt hàng sẽ kích hoạt cảnh báo trên cửa hàng khi lượng hàng trong kho sản phẩm giảm xuống dưới 3 và không cho phép khách hàng mua sản phẩm khi lượng hàng trong kho bằng 0.

  7. Nhập số lượng sản phẩm bạn đang có vào trường Hàng trong kho.
  8. Nếu sản phẩm có nhiều yếu tố thay đổi, chẳng hạn như cỡ hoặc màu sắc, nhấp vào Tạo tùy chọn mới trong phần Tùy chọn.
   Nhập số lượng trong Hàng trong kho và nhấp vào tab Tạo tùy chọn

   Lưu ý: Sau khi thêm tùy chọn, bạn có thể tạo lựa chọn cho mỗi tùy chọn. (Để biết thêm thông tin, xem Add product options).

  9. Để theo dõi hàng trong kho cho một tùy chọn và các lựa chọn của tùy chọn đó, nhấp để chuyển đổi nút Theo dõi nâng cao từ Tắt thành Bật.
   Nhập số lượng trong Hàng trong kho và nhấp vào tab Tạo tùy chọn

   Lưu ý: Khi bạn bật tính năng Theo dõi nâng cao, trường Hàng trong kho chính sẽ bị khóa vì bạn cần đặt số lượng hàng trong kho cho mỗi lựa chọn trong lưới Tùy chọn ở cuối trang. Nếu bạn chuyển tính năng Theo dõi nâng cao về Tắt, trường số lượng cho mỗi lựa chọn sẽ không hiển thị nữa, buộc bạn chỉ được phép đặt số lượng tổng thể trong trường Hàng trong kho.
   Trường hàng trong kho bị khóa nếu sản phẩm có các tùy chọn

  10. Nếu bạn bật tính năng theo dõi nâng cao, bạn có thể sử dụng bảng phía dưới phần Tùy chọn để chỉnh sửa SKU, Giá, Giá khuyến mại hoặc Số lượng của từng lựa chọn.
   Sử dụng bảng phía dưới phần Tùy chọn để chỉnh sửa SKU, Giá, Giá khuyến mại hoặc Số lượng.
  11. Nếu bạn không muốn hiển thị kết hợp Tùy chọn/Lựa chọn cụ thể trên cửa hàng của mình, hãy nhấp vào dấu trừ ở phía cuối bên phải của hàng trong bảng. Tính năng theo dõi nâng cao sẽ không xóa mặt hàng, mà chỉ ẩn mặt hàng đó khỏi cửa hàng. (Nhấp vào mũi tên ngược chiều kim đồng hồ để hiển thị lại mặt hàng đã bị ẩn).
   Nhấp vào dấu trừ để ẩn mặt hàng hoặc mũi tên ngược chiều kim đồng hồ để hiển thị lại mặt hàng đó.

   Lưu ý: Nhấp vào Ẩn các mặt hàng đã xóa hoặc Hiển thị các tùy chọn đã xóacuối bảng cho phép bạn ẩn hoặc xem tất cả các mặt hàng đã xóa bằng một cú nhấp chuột. Để hiển thị các mặt hàng này trên cửa hàng, bạn cần phải nhấp vào từng mũi tên ngược chiều kim đồng hồ.

  12. Nhấp vào Lưu khi bạn đã nhập xong thông tin cho sản phẩm đó.

  Các bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.