Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Quản lý khách hàng thông qua GoDaddy Pro

Sau khi thêm khách hàng vào tài khoản GoDaddy Pro (thông tin thêm), bạn có thể vào tài khoản của họ để tiến hành công việc, yêu cầu thay đổi Mức độ truy cập và thực hiện nhiều thao tác khác.

Cách quản lý khách hàng

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Pro của bạn.
 2. Nhấp vào khách hàng mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp vào một trong những mục sau:
  Nhấp vào Chức năng của hàm...
  Quản lý sản phẩm Vào Trình quản lý tài khoản của khách hàng thông qua Truy cập tài khoản (thông tin thêm)
  Mức độ truy cập (Thay đổi) Yêu cầu Mức độ truy cập mới để quản lý tài khoản của khách hàng thông qua Truy cập tài khoản (thông tin thêm)
  Thêm sản phẩm Gửi giỏ hàng cho khách hàng kèm theo sản phẩm bạn đề xuất mua (thông tin thêm)
  Hiệu suất Công cụ giám sát truy cập để kiểm tra hiệu suất website khách hàng của bạn (thông tin thêm)

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.