Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Quản lý liên kết và dấu neo

Với Website Builder, bạn có thể chèn các siêu liên kết và các dấu neo vào các trang web của bạn. Bạn có thể thêm các siêu liên kết vào văn bản và ảnh.

Chèn một siêu liên kết

Với Website Builder, bạn có thể chèn các siêu liên kết vào các khối nội dung.

Để chèn một siêu liên kết

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Từ menu Thiết kế, nhấp vào Khởi chạy trình thiết kế trang.
 3. Nếu cần thiết, từ danh sách Trang, chọn trang mà bạn muốn sửa.
 4. Nhấp vào khối mà bạn muốn sửa. Các khối có màu xanh.
 5. Đặt con trỏ vào vị trí mà bạn muốn thêm siêu liên kết và tô sáng văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn tạo một siêu liên kết.
 6. Nhấp vào biểu tượng Tạo liên kết . (Biểu tượng liên kết chuỗi.)
 7. Từ khu vực Liên kết tới, chọn một trong những tùy chọn sau:
  • Email — Liên kết đến một địa chỉ email.
  • URL — Liên kết đến một website.

   Bạn cũng có thể thêm thông tin khác bằng cách xóa văn bản trong các trường của URL và Email và thêm vào các thông tin của bạn.

  • Trang — Tạo một siêu liên kết tới một trang khác trong website của bạn.
  • Tải lên — Tạo một siêu liên kết tới một tập tin.

   Nếu bạn không tải lên các tập tin mà bạn muốn để tạo một siêu liên kết đến đó, trước hết bạn nên tải lên tập tin. Để biết thêm thông tin, hãy xem

   .

  • Dấu neo — Tạo một siêu liên kết tới một dấu neo trong website của bạn.
  • Để mở trong cửa sổ mới — Đặt mục đó tự động mở trong một cửa sổ mới.
 8. Tùy chọn: Để ngăn các công cụ tìm kiếm đưa siêu liên kết vào đánh giá của họ, chọn Không theo dõi.
 9. Bấm vào OK.

  Để xóa một siêu liên kết, bạn phải xóa văn bản hoặc ảnh có chứa siêu liên kết.

Thêm một dấu neo

Với Website Builder, bạn có thể thêm các dấu neo vào các trang web của bạn.

Bạn có thể sử dụng một dấu neo để liên kết tới một khu vực riêng trong một trang. Bạn chèn dấu neo vào khu vực mà bạn muốn liên kết tới, và sau đó bạn có thêm một siêu liên kết tới dấu neo đó. Khi khách truy cập nhấp vào siêu liên kết, họ được đưa tới khu vực trên trang mà bạn đã chèn dấu neo của bạn.

Để thêm một dấu neo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Từ menu Thiết kế, nhấp vào Trình thiết kế trang.
 3. Nếu cần thiết, từ danh sách Trang, chọn trang mà bạn muốn sửa.
 4. Nhấp vào khối mà bạn muốn sửa. Các khối có màu xanh.
 5. Đặt con trỏ vào vị trí mà bạn muốn thêm dấu neo.
 6. Nhấp vào biểu tượng Tạo dấu neo.
 7. Trong trường Tên dấu neo, nhập tên mà bạn muốn gán cho dấu neo đó.
 8. Nhấp OK.

Liên kết tới một dấu neo

Với Website Builder, bạn có thể liên kết đến những dấu neo trên các trang web của bạn.

Để liên kết đến một dấu neo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Website Builder của bạn.
 2. Từ menu Thiết kế, nhấp vào Trình thiết kế trang.
 3. Nếu cần thiết, từ danh sách Trang, chọn trang mà bạn muốn sửa.
 4. Nhấp vào khối mà bạn muốn sửa. Các khối có màu xanh.
 5. Đặt con trỏ vào vị trí mà bạn muốn thêm siêu liên kết và tô sáng văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn tạo một siêu liên kết.
 6. Từ thanh công cụ định dạng, ở phía trên đầu đề, nhấp vào biểu tượng Tạo liên kết . (biểu tượng hình cầu)
 7. Chọn Dấu neo.
 8. Chọn tên dấu neo mà bạn muốn liên kết tới.
 9. Nhấp OK.

  Bạn không thể liên kết đến một dấu neo trong cùng một khối như đối với siêu liên kết.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.