Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Quản lý miền con tài khoản lưu trữ của bạn

Miền con cho phép bạn tạo các địa chỉ dễ nhớ và các cách truy cập dễ dàng vào các vị trí khác nhau trên website của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một miền con cho các bức ảnh trên trang của bạn được gọi là "ảnh" mà có thể truy cập được thông qua URL pics.example.com bên cạnh www.example.com/pics.

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Trong mục Miền, nhấp vào Miền con.
 5. Hoàn thành các trường sau đây, và sau đó nhấp vào Tạo:
  • Miền con — Nhập miền con mà bạn muốn sử dụng cho một trong những tên miền được lưu trữ của bạn.
  • Chọn tên miền mà bạn muốn tạo miền con cho tên miền đó.
  • Tài liệu gốc — Nhập thư mục mà bạn muốn sử dụng làm thư mục gốc cho website miền con của bạn, hoặc sử dụng thư mục mặc định của cPanel.

Bạn cũng có thể Loại bỏ miền con khỏi trang này.

Để chuyển hướng miền con

 1. Trong cPanel, trong mục Miền, nhấp Miền con.
 2. Trong mục Sửa một miền con, bên cạnh miền con, nhấp Quản lý chuyển hướng.
 3. Trong coolexample.com chuyển hướng tới trường, nhập URL mà bạn muốn sử dụng, và sau đó nhấp Lưu.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.