Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Quản lý miền con tài khoản lưu trữ của bạn

Miền con cho phép bạn tạo các địa chỉ dễ nhớ và các cách truy cập dễ dàng vào các vị trí khác nhau trên website của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một miền con cho các bức ảnh trên trang của bạn được gọi là "ảnh" mà có thể truy cập được thông qua URL pics.example.com bên cạnh www.example.com/pics.

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Nhấp Thêm miền con mới.
 5. Nhập tên miền con mà bạn muốn sử dụng.

  Nếu bạn muốn sử dụng một miền con của một tên miền không được lưu trữ trên tài khoản này, bạn không thể thêm nó làm một miền con. Tuy nhiên, bạn có thể thêm nó vào tài khoản lưu trữ của bạn dưới dạng một tên miền. Để biết thêm thông tin, xem Thêm miền.

 6. Nhập Tài liệu gốc mà bạn muốn sử dụng cho tên miền. Nội dung của thư mục này sẽ hiển thị khi khách truy cập URL.
 7. Nhấp OK.

Để loại bỏ miền con

 1. Ở phía dưới cùng của mục lưu trữ miền con mà bạn muốn loại bỏ, hãy nhấp Hiện thêm.
 2. Nhấp Loại bỏ miền con.
 3. Nhấp .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.