Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Quản lý miền con tài khoản lưu trữ của bạn

Miền con cho phép bạn tạo các địa chỉ dễ nhớ và các cách truy cập dễ dàng vào các vị trí khác nhau trên website của bạn. Ví dụ, bạn có thể tạo một miền con cho các bức ảnh trên trang của bạn được gọi là "ảnh" mà có thể truy cập được thông qua URL pics.example.com bên cạnh www.example.com/pics.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Từ menu Thêm, chọn Miền được lưu trữ.
  5. Trong cột Tên miền, nhấp vào tên miền mà bạn muốn sử dụng.
  6. Nhấp Thêm miền con.
  7. Nhập một miền con đơn lẻ hoặc nhiều miền con cách nhau bằng một dấu phẩy.
  8. Chọn nội dung miền con sẽ lưu trú trong một thư mục có cùng tên hoặc một thư mục hiện có hoặc thư mục mới.
  9. Nhấp Ok.

Bạn cũng có thể SửaLoại bỏ các miền con khỏi trang này.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.