Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Quản lý miền tài khoản lưu trữ

Sau khi bạn cài đặt tài khoản lưu trữ, bạn có thể quản lý miền mà nó sử dụng:

Hành động Mô tả
Thêm miền Thêm miền vào tài khoản của bạn để đặt bí danh cho website hiện có của bạn hoặc lưu trữ toàn bộ các website độc lập.

Web & cổ điển / cPanel / Plesk / WordPress được quản lý
Loại bỏ miền Xóa miền mà bạn đã thêm nhưng không muốn sử dụng trên tài khoản lưu trữ này nữa. Hành động này cũng cho phép bạn di chuyển miền giữa các tài khoản lưu trữ.

Web & cổ điển / cPanel / Plesk / WordPress được quản lý
Thay đổi miền chính Việc thay đổi miền được lưu trữ chính sẽ cho phép bạn lưu trữ một website khác trong thư mục gốc của tài khoản lưu trữ.

Web & cổ điển / cPanel / Plesk / WordPress được quản lý
Thay đổi
các thư mục của miền thứ cấp
Các miền thứ cấp có thể sử dụng thư mục khác thư mục gốc của tài khoản lưu trữ làm thư mục gốc cho website — bạn có thể thay đổi thư mục được sử dụng bất cứ lúc nào.

Web & cổ điển / cPanel / Plesk
Thêm miền con Miền phụ dành cho các website sử dụng bất cứ thành phần nào ở trước miền của bạn ngoài www. Ví dụ: trong blog.coolexample.com, blog là miền phụ.

Web & cổ điển / cPanel / Plesk

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.