Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Quản lý nền

Trang tức thời cho phép bạn tạo nền tùy chỉnh sử dụng ảnh bạn chọn. Bạn có thể dễ dàng tải ảnh lên từ máy tính. Bạn cũng có thể chọn ảnh nền từ một cơ sở dữ liệu ảnh miễn phí.

Tải lên Ảnh cho nền

Với Trang tức thời, bạn có thể tải ảnh lên để hiển thị làm nền website.

Cách tải ảnh lên làm nền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trang tức thời của bạn. Bạn có thể đăng nhập bằng cách đi đến Trang tức thời, nhấp vào Đăng nhập làm chủ sở hữu, sau đó nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản Trang tức thời của bạn.
 2. Từ tab Nền, hãy đi đến Chọn nền., rồi nhấp vào Tải ảnh lên.
 3. Nhấp vào Duyệt.
 4. Chọn tập tin bạn muốn, sau đó nhấp vào Mở.
 5. Trong cửa sổ Tải lên nền, nhấp vào Tải lên. Ảnh hiển thị trong nền website.

Cắt ảnh làm nền

Với Trang tức thời, bạn có thể cắt ảnh hiển thị làm nền website.

Cách cắt ảnh cho nền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trang tức thời của bạn. Bạn có thể đăng nhập bằng cách đi đến Trang tức thời, nhấp vào Đăng nhập làm chủ sở hữu, sau đó nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản Trang tức thời của bạn.
 2. Từ tab Nền, hãy đi đến Chọn nền, sau đó di chuột qua ảnh mà bạn muốn cắt.
 3. Nhấp vào biểu tượng cắt.
 4. Cắt ảnh, rồi nhấp vào OK.

Không hiển thị ảnh làm nền

Với Trang tức thời, bạn có thể chọn không hiển thị ảnh làm nền, để nền trống. Bạn có thể chọn màu nền từ tab Màu.

Cách không hiển thị ảnh làm nền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trang tức thời của bạn. Bạn có thể đăng nhập bằng cách đi đến Trang tức thời, nhấp vào Đăng nhập làm chủ sở hữu, sau đó nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản Trang tức thời của bạn.
 2. Từ tab Nền, hãy đi đến Chọn nền.
 3. Để không hiển thị ảnh nào, nhấp vào Không ảnh nào. Nền không hiển thị ảnh.

Sử dụng ảnh chụp sẵn làm nền

Với Trang tức thời, bạn có thể sử dụng ảnh chụp sẵn làm nền cho website.

Cách sử dụng ảnh chụp sẵn làm nền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trang tức thời của bạn. Bạn có thể đăng nhập bằng cách đi đến Trang tức thời, nhấp vào Đăng nhập làm chủ sở hữu, sau đó nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản Trang tức thời của bạn.
 2. Từ tab Nền, hãy đi đến Chọn nền.
 3. Nhấp vào Ảnh nền chụp sẵn, chọn một ảnh làm nền, sau đó nhấp vào OK. Ảnh sẽ hiển thị làm nền website.

Định vị ảnh làm nền

Với Trang tức thời, bạn có vài cách để định vị ảnh nền.

Cách định vị ảnh cho nền

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trang tức thời của bạn. Bạn có thể đăng nhập bằng cách đi đến Trang tức thời, nhấp vào Đăng nhập làm chủ sở hữu, sau đó nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản Trang tức thời của bạn.
 2. Từ tab Nền, hãy đi đến Định vị nền, sau đó chọn một trong những tùy chọn sau:
  • Bình thường — Ảnh nền hiển thị cùng kích thước với ảnh gốc.
  • Ô — Ảnh nền sắp xếp thành nhiều ô trên trang.
  • Tỉ lệ — Ảnh nền hiển thị cho phù hợp với tỉ lệ của toàn trang.
  • Vừa vặn — Hình nền hiển thị với tỉ lệ ban đầu.
 3. Nhấp vào hình vuông trong lưới định vị để xác định vị trí ảnh so với phần còn lại của trang.

Áp dụng chủ đề cho nền

Khi chọn ảnh chụp sẵn cho Trang tức thời, bạn cũng có thể chọn áp dụng một bảng màu và bố cục để ảnh hiển thị đẹp hơn.

Cách áp dụng chủ đề

 1. Đăng nhập vào tài khoản Trang tức thời của bạn. Bạn có thể đăng nhập bằng cách đi đến Trang tức thời, nhấp vào Đăng nhập làm chủ sở hữu, sau đó nhập thông tin đăng nhập cho tài khoản Trang tức thời của bạn.
 2. Từ tab Nền, hãy đi đến phần Chọn nền, rồi nhấp vào Ảnh chụp sẵn.
 3. Chọn ảnh nền bạn muốn, chọn để áp dụng bảng màu và bố cục phù hợp với ảnh, rồi nhấp vào OK.
 4. Nhấp vào OK. Ảnh nền hiển thị với bảng màu phù hợp.
 5. Lưu ý: Trang tức thời sẽ tự động cập nhật các thay đổi với bảng màu. Bạn nên lưu bảng màu mà bạn có thể sẽ muốn khôi phục.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.