Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Quản lý phần chuyển tiếp SMTP của tài khoản email của bạn

Phần chuyển tiếp SMTP cho phép bạn gửi email qua các máy chủ của chúng tôi bằng ứng dụng khách bên thứ ba, như Microsoft Outlook®. Để ngăn chặn thư rác, chúng tôi hạn chế các tài khoản email của mình ở mức 250 phần chuyển tiếp SMTP mỗi ngày. Điều này cho phép bạn gửi 250 email từ địa chỉ email của mình hàng ngày.

LƯU Ý: Giới hạn này không áp dụng cho các địa chỉ Hosted Exchange Email.

Trong Trung tâm kiểm soát email, bạn có thể xem số phần chuyển tiếp SMTP đã dùng cho tài khoản của mình.

Cách xem phần chuyển tiếp SMTP của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Email.
 3. Nhấp vào Khởi chạy bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 4. Với tài khoản có địa chỉ email bạn muốn sử dụng, nhấp vào (Hiển thị địa chỉ).
 5. Nhấp vào địa chỉ email bạn muốn sử dụng, rồi truy cập vào tab Nâng cao.
  Số phần chuyển tiếp SMTP bạn đã dùng sẽ được hiển thị.

Nếu bạn muốn gửi hơn 250 email mỗi ngày từ một địa chỉ email, thì bạn có thể mua thêm phần chuyển tiếp SMTP. Bạn có thể phải đợi đến 24 giờ để các phần đó sẵn dùng.

Cách mua thêm phần chuyển tiếp SMTP

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Trợ giúp.
 3. Nhấp vào Sắp dùng hết phần chuyển tiếp SMTP? Mua thêm, rồi hoàn tất quá trình mua.

Sau khi bạn mua thêm phần chuyển tiếp SMTP, hãy chỉ định chúng cho địa chỉ email của bạn.

Cách chỉ định thêm phần chuyển tiếp SMTP cho địa chỉ email của bạn

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp Email.
 3. Nhấp vào Khởi chạy bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
 4. Với tài khoản có địa chỉ email bạn muốn sử dụng, nhấp vào (Hiển thị địa chỉ).
 5. Nhấp vào địa chỉ email bạn muốn sử dụng, rồi truy cập vào tab Nâng cao.
 6. Chọn số phần chuyển tiếp SMTP mà bạn muốn chỉ định cho địa chỉ email, rồi nhấp vào OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.