Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Quản lý thông tin tài khoản của bạn

Bạn cần luôn cập nhật tất cả thông tin tài khoản của mình, đó là điều quan trọng. Thông tin này gồm cả thông tin liên hệ của bạn, như số điện thoại và địa chỉ email.

Cách quản lý thông tin tài khoản của bạn

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Đi đến tab Cài đặt.
  3. Sửa bất kỳ thông tin nào bạn cần cập nhật.
  4. Bấm vào Lưu thay đổi.
  5. Bấm vào Cài đặt bảo mật tài khoản ở bên trái.
  6. Hoàn thành tất cả các trường bắt buộc (được đánh dấu *), thực hiện mọi thay đổi cần thiết, rồi nhấp vào Lưu thay đổi.

Thao tác cập nhật thông tin tài khoản của bạn không cập nhật thông tin liên hệ cho tên miền của bạn. Nếu bạn cần cập nhật thông tin đó, hãy xem Thay đổi thông tin liên hệ miền.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.