Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Quản lý tập tin của tài khoản dịch vụ lưu trữ

Tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn nằm trên máy tính - giống như một máy tính cá nhân. Vì vậy, giống như một máy tính cá nhân thông thường, bạn có thể quản lý các tập tin và thư mục của trang web với các thao tác như:

  • Tải lên
  • Di chuyển
  • Lưu trữ (nén) và giải nén

Những thay đổi mà bạn thực hiện trên trình quản lý tập tin của tài khoản lưu trữ sẽ có hiệu lực trên mạng ngay lập tức.

Quản lý tập tin của tài khoản dịch vụ lưu trữ

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Từ trình đơn Tập tin & FTP , chọn Trình quản lý tập tin.
  5. Sử dụng các công cụ sau của Trình quản lý tập tin:
Nút Sử dụng nó để...
Biểu tượng tập tin Nhấp đúp chuột vào bất kỳ tập tin nào để mở nó trong trình soạn thảo văn bản.
Tải lên Tải tập tin lên từ máy tính của bạn.
Mới Tạo tập tin hoặc thư mục mới.
Di chuyển Thay đổi thư mục mẹ của tập tin hay thư mục đã chọn.
Tài về Tải các tập tin đã chọn từ tài khoản dịch vụ lưu trữ về máy tính.
Bảo mật Thay đổi các quyền truy cập của tập tin
Xóa Xóa tập tin đã chọn khỏi tài khoản dịch vụ lưu trữ.
Đặt lại tên Thay đổi tên của tập tin hay thư mục.
Trùng lặp Tạo một bản sao trùng lặp của tập tin hay thư mục đã chọn.
Lưu trữ Tạo một tập tin lưu trữ có chứa nội dung đã chọn
Trích xuất Mở một tập tin lưu trữ để hiển thị nội dung của nó.
Liên kết biểu tượng Tạo một liên kết biểu tượng đến những tập tin khác trong tài khoản của bạn (thông tin thêm).
Thuộc tính Hiển thị thông tin về tập tin hoặc thư mục đã chọn.
Bật chế độ xem lịch sử (Chỉ Linux) Sử dụng công cụ lịch sử được tích hợp sẵn trong tài khoản lưu trữ để khôi phục các tập tin (thông tin thêm).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.