Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Quy tắc máy chủ tên cho miền .br

Mỗi tên miền .br phải có hai - sáu máy chủ tên có thẩm quyền. Trước khi bạn đăng ký hoặc sửa đổi tên miền, bạn chỉ phải liệt kê những máy chủ tên đó trong tập tin vùng của nó tại nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ mới.

Nếu bạn muốn đăng ký tên miền .br với chúng tôi và sử dụng máy chủ tên của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý quá trình này cho bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng máy chủ tên của riêng mình thì bạn phải thiết lập chúng trước khi đăng ký hoặc chỉnh sửa tên miền. Bạn cũng phải bảo đảm rằng các máy chủ tên này đang chuyển đổi đúng cách trước khi gán cho tên miền trong hệ thống của chúng tôi.

Lưu ý: Bạn có thể dùng công cụ xác thực DNS trên website của Registro.br để bảo đảm rằng các máy chủ tên của bạn đang chuyển đổi đúng cách.

Chẳng hạn, nếu bạn muốn đăng ký coolexample.com.br và sử dụng các máy chủ tên ns1.coolexample.brns2.coolexample.br, bạn phải liệt kê các máy chủ tên đó trong tập tin vùng của tên miền.

Sau khi bạn thiết lập máy chủ tên và đăng ký tên miền của mình, hãy sử dụng các hướng dẫn trong Thay đổi máy chủ tên cho miền của tôi để cài đặt máy chủ tên trong hệ thống của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các miền .at, xem Giới thiệu về miền .br.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.