Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Quy trình xác minh người đặt giá của GoDaddy Đấu giá®

Quy trình xác minh người đặt giá của GoDaddy bảo vệ cả người mua và người bán trước hoạt động đấu giá gian lận. Việc đặt giá thầu trên hoặc niêm yết miền để bán có thể bắt đầu ngay sau khi mua tư cách thành viên GoDaddy Đấu giá® , nhưng bạn sẽ bị giới hạn trong việc đặt giá cho hai miền tại một thời điểm nhất định bất kỳ hoặc đặt tổng giá thầu là US $ 1500.

Có ba loại đấu giá yêu cầu xác minh:

 • Giá trị được định giá: Các tên miền được mua lại để bán đấu giá.
 • Đấu giá hết hạn: Tên miền đã hết hạn được đưa ra đấu giá.
 • Đấu giá 7 ngày : Tên miền được liệt kê bởi những người bán khác trong một cuộc đấu giá truyền thống.

Xác minh nhà thầu là bắt buộc nếu bạn cần vượt quá giới hạn giá thầu, nhưng không bắt buộc nếu bạn chỉ bán miền hoặc mua với các tùy chọn "mua ngay" hoặc "chào giá" dưới giới hạn US $ 1500.

 1. Đăng nhập vào GoDaddy Đấu giá & reg; tài khoản . (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn Cài đặt .
  đấu giá-cài đặt
 3. Trên tab Chung bên dưới Trạng thái tài khoản , chọn Nhập thông tin PayPal của bạn .
 4. Nhập tên, họ và địa chỉ email PayPal của bạn (giống như trong tài khoản PayPal của bạn) rồi chọn Gửi . Tài khoản PayPal phải được xác minh 100% theo các tiêu chuẩn của PayPal .
 5. GoDaddy sẽ gửi cho bạn một email xác nhận địa chỉ PayPal của bạn hoặc cho biết rằng thông tin liên hệ PayPal của bạn không hợp lệ và phải được nhập lại. Vui lòng liên hệ với PayPal để giải quyết mọi vấn đề.
 6. Chọn liên kết bảo mật trong email xác nhận để hoàn tất việc xác minh.

Tài khoản PayPal chỉ được yêu cầu để xác minh nhà thầu. Bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán đã chọn khi mua miền.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

 • Chỉnh sửa cài đặt tài khoản GoDaddy Đấu giá®
 • Thiết lập xác minh 2 bước của tôi để được bảo mật tốt nhất trên miền và tài khoản của bạn.