Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Quyền truy cập của người được ủy quyền là gì?

Quyền truy cập của người được ủy quyền cho phép khách hàng của GoDaddy chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản của mình với người khác nhưng không phải chia sẻ mật khẩu hoặc thông tin bảo mật khác.

Quyền truy cập của người được ủy quyền hoạt động như thế nào?

Với vai trò chủ tài khoản, bạn có thể mời người khác truy cập vào tài khoản của mình. Nếu họ chấp nhận lời mời của bạn, những người được ủy quyền này có thể mở và sử dụng sản phẩm của bạn khi cả hai bên cho là cần thiết:

  • Bạn quyết định xem người được ủy quyền của bạn có quyền mua sản phẩm cho tài khoản của bạn không. Nếu vậy, người được ủy quyền sẽ không được xem và không thể thay đổi thông tin bảo mật của tài khoản, như phương thức thanh toán hoặc mật khẩu của bạn.
  • Sản phẩm do người được ủy quyền mua thay bạn sẽ được thêm vào tài khoản của bạn.
  • Bạn có thể thay đổi mức độ quyền hoặc xóa quyền truy cập của người được ủy quyền bất cứ lúc nào.

Quyền truy cập của người được ủy quyền đồi với miền có gì khác?

  • Người được ủy quyền có thể quản lý các thay đổi về DNS và máy chủ tên cũng như việc chuyển tiếp miền.
  • Nếu bạn cấp cho người được ủy quyền của mình quyền mua sản phẩm, người được ủy quyền của bạn cũng có thể mua miền trực tiếp hoặc trên thị trường mua bán lại miền. Các miền đã mua sẽ được thêm vào tài khoản của bạn.
  • Người được ủy quyền không được phép xem hoặc thay đổi hồ sơ mua miền hay thông tin bảo mật về miền của bạn, chẳng hạn như địa chỉ liên hệ của bạn.
  • Người được ủy quyền không được phép bán miền của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin