Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Quyền riêng tư theo GDPR

(Quay về Tùy chọn của bạn)

Đến ngày 25 tháng 05 năm 2018, chúng tôi sẽ thêm những tính năng vào trung tâm tài khoản cho cư dân Liên minh châu Âu nhằm tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Các tính năng này bao gồm khả năng:

Xem bên dưới để biết thông tin thêm về từng tính năng.

Khả năng di chuyển dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng điện tử để có thể cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ khác. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày bằng cách cung cấp liên kết đến vị trí bạn có thể tải xuống dữ liệu.

(quay về đầu trang)

Đóng tài khoản và xóa dữ liệu

Bạn có thể yêu cầu đóng tài khoản. Áp dụng những điều kiện sau:

  • Tất cả sản phẩm và dịch vụ phải được hủy trước khi đóng. Nếu có bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào đang hoạt động trong tài khoản, bạn không thể đóng tài khoản đó.
  • Tất cả tài khoản Good As Gold phải được đóng lại.
  • Tất cả điểm tín dụng trong cửa hàng sẽ bị mất.
  • Bạn sẽ không còn khả năng đăng nhập vào tài khoản của mình sau khi tài khoản bị đóng.

Khi bạn đóng tài khoản, việc xóa dữ liệu tài khoản có thể mất đến 30 ngày. Sau khi xóa, bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản, cũng như không thể khôi phục tài khoản này nữa. Dữ liệu cần thiết cho sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua có thể được giữ lại nếu dữ liệu được yêu cầu cho mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi hoặc các yêu cầu lưu trữ hồ sơ pháp lý hoặc hợp đồng.

(quay về đầu trang)


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.