Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Rebooting a Server in Your Elastic Data Center (Beta)

This Help article is intended for Elastic Data Center™ Beta users. The Beta period is for evaluation purposes only. You should not use this product to manage production (live) websites.

With a few clicks, you can reboot a server in your Elastic Data Center (Beta).

You can also use Secure Shell (SSH) to issue a reboot command. For information about using SSH, see

.

To Reboot a Server

  1. Log in to your Elastic Data Center.
  2. On the Manage page, in the Networks list, select the machine you want to reboot.
  3. Click (Restart), and then click Reset Machine.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.