Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Receive a commission from my Reseller plan

After you setup your Reseller account, you'll be ready to start selling products and earning commission.

Resellers receive commission at the end of every month for the previous month's earnings. For example, the commission you earned during December will be paid out at the end of January. Commissions will not be paid out until you have reached the minimum payment threshold for your payee's payment method. If you have not reached that minimum, your commission will roll over to the next month until the threshold is met.

Take a look at commission thresholds and how payouts are processed.

Next steps

  • If you didn't receive a commission payment, make sure your payee account is properly setup.
  • Or check your Commissions Report for the previous month to verify you met the payout threshold.

More info

  • GoDaddy may be required to remit withholding tax on commissions. The withholding tax is listed on your commission report.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.