Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Receiving and Viewing Faxes in your Email Account

When you set up your Fax Thru Email account, you specify the email address you want to use with your account. When you receive a Fax Thru Email fax in your email account, you can access it by logging in to your email account and then viewing the attachment.

To view an attachment sent using Fax Thru Email, you must have Acrobat Reader installed on your computer.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.