Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Receiving and Viewing Faxes in Your Email from Mobile Devices

If you receive a Fax Thru Email fax in your email account, you can access it by logging in to your email account from your mobile device.

To view an attachment sent using Fax Thru Email, you must have Acrobat Reader installed on your mobile device.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.