Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Record

Top results for "record"

Change an MX record Ensure your email is delivered to the right place.
Change an A record Connect your domain to your IP address.
Change a TXT record Provide human readable information to the host or server.
Change an SPF record Help defend your domain against spam.
Add a CNAME record Use a domain name as an alias for another domain.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.