Record my steps on an Android device

When you contact our 24/7 Support team, we might ask you to provide a recording of steps to duplicate your problem to help us resolve your issue.

To record your screen on an Android device, you'll need to choose and install an application from the Google Play store.

Note: These steps are generic, please follow the directions of the app you choose for screen recording.

  1. Choose the app you want to use.
  2. Install the app.
  3. Follow the directions for the app.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.