Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Recover my website with FTP

If you receive an error message when trying to restore a website, it's possible that we can't communicate with the Worker plugin. In this case, you can try to restore the site through FTP.

Note: If you add your FTP info, we can try to restore the website through FTP if you need to do it in the future as well.

 1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
 3. Hover over a website and click Backups.
 4. Click Backup Options in the upper-right corner.
 5. Click FTP Settings - Optional at the bottom of the screen and fill in the FTP information for the website in question.

  Note: To use SSH key instead of SFTP password, click Show public key snippet. Copy the snippet and run it from the server console. After that, click Test connection.

 6. Click Test Connection.

  Note: If the connection is unsuccessful, double check if the details are correct or contact support.

 7. After the successful test, click Save settings.
 8. Try restoring the website again.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.