Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Recovering Your Parallels Plesk Panel Password on a Linux Server

If you forget your Parallels Plesk Panel password, you can recover it on your Linux dedicated server.

To Recover Your Parallels Plesk Panel 10.1 and older Password on a Linux Server

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following command:
    cat /etc/psa/.psa.shadow

This file contains your admin Parallels Plesk Panel password.

To Recover Your Parallels Plesk Panel 10.2 and newer Password on a Linux Server

Parallels Plesk Panel 10.2, however, encrypts this file. To view the encrypted file, use the following steps:

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Run the following command:
    /usr/local/psa/bin/admin --show-password

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.