Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Recovering Your Parallels Plesk Panel Password on a Windows Server

If you forget your Parallels Plesk Panel password on your Windows server, you can use the plesksrvclient.exe utility to recover it.

To Recover Your Parallels Plesk Panel Password

  1. Connect to your Windows dedicated server using Remote Desktop Connection.
  2. From the Start menu, select Run.
  3. In the Run dialog, type:
"%plesk_bin%\plesksrvclient" -get

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.