Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Recycle your application pool (Windows)

If you have a Windows hosting, you can recycle your account's application pool.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. In the Tool section, select IIS Management.
  5. Click Recycle App Pool.
  6. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.