Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Redeem my GoDaddy Pro reward points for in-store credit

As a member of GoDaddy Pro, if you've earned Rewards points you can redeem them for GoDaddy in-store credit. You get $0.01 USD for each point you've earned - so 500 points = $5.00 USD, 2500 points = $25.00 USD, and so on.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Select GoDaddy Pro.
  3. On the left side of the page, select Benefits.
    select benefits icon
  4. In the Points Overview section, select Redeem.

Next step

More info

  • After you reach 2500 points in a calendar year, you're promoted to GoDaddy Pro Plus status, and you can earn double the points for all additional eligible purchases.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.