Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Redeem my Managed WordPress plan


Redeem your Managed WordPress plan to customize your storefront with the Reseller Store plugin and the Turnkey Storefront theme.

  1. Go to your My Products page. You'll need to log in with your GoDaddy username and password if you're not already logged in.
  2. Under Additional Products click the arrow arrow icon to expand that section.
  3. Next to WordPress Hosting, click Redeem.
  4. A pop-up window will appear. Click Redeem Credit. Your redeemed plan can now be accessed under Managed WordPress in your products page.
  5. Set up your free hosting account on the Managed WordPress platform. Afterwards, your WordPress Dashboard will open.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.