Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Redeeming Fotolia Photography Credits

After purchasing an eligible product, you can redeem a Fotolia® Photography Credit in your account.

Fotolia provides more than 8 million photos, illustrations, and videos that you can use on your website.

Your Fotolia Photography Credit provides 10 downloads from Fotolia's website.

To Redeem a Fotolia Photography Credit

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Go to the Payments tab.
  3. Click Advertising Credits.
  4. Click Activate Credit for your Fotolia Photography Credit. Note the provided activation code from the window to the right, which is required to redeem your credit.
  5. Click Sign Up Now.
  6. Follow the on-screen instructions to redeem your Fotolia Photography Credit.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.