Redirect HTTP to HTTPS automatically

Intro | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7

Once you install an SSL certificate on your website, you need to redirect your visitors to the secured (HTTPS) version of your site. Choose the hosting scenario for your website:

Notes:

• These instructions don't apply to Managed WordPress accounts with an SSL certificate. The HTTPS redirect is automatically enabled after the SSL certificate install finishes on a Managed WordPress account.
• If we don't have a guide for your server, check your server documentation to learn how to redirect your website traffic.

Step 7, check your SSL installation.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.