Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Refresh my website thumbnail in GoDaddy Pro

Website thumbnails shown on your Sites screen in are updated once a day automatically. You can refresh the thumbnails manually on each website.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Sites in the left sidebar.
  3. Hover over a website and click Site Options.
    open Site Options
  4. Click Refresh Thumbnail.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.