Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Registering Domain Names from Your Mobile Device

If your domain name is available, you can register it for a period of a time that you specify during the checkout process. You can use your mobile device to register .com, .net, .org, .tv, .me, .biz, .info, and .mobi domain names through m.godaddy.com.

Note: To register domain names through your mobile device, your device must include Internet access.

To get started, you need to check if the domain name you want is available.

To Check a Domain Name's Availability from Your Mobile Device

  1. Go to m.godaddy.com.
  2. In the field, enter the domain name you want to register, and then select the extension from the list.
  3. Click Search.

If the domain name is available, follow the instructions to complete the checkout process. As you complete your registration, include valid information for each contact. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), the governing body for domain names, requires valid information for your contact information (Registrant, Technical, Billing, and Administrative). If you enter false information, your domain name can be canceled.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.