Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Reinstall an SSL Certificate

If your SSL has expired or recently been rekeyed, you will need to replace it by generating a new certificate in the SSL manager and replacing the certificate that is installed on your cPanel hosting.

Watch a short video of this task farther down page.

Delete old certificate

Before or after uploading your new SSL certificate, you can delete the old SSL certificate to avoid confusion.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, under Security, click SSL/TLS.
  click ssl/tls
 5. Under Certificates (CRT), click Generate, view, upload, or delete SSL certificates.
  click certificates
 6. Under Actions, click Delete for the certificate you wish to delete.
  click delete
 7. Click Delete Certificate.
  click delete confirm
 8. Click Go Back and repeat steps 4 and 5 to delete any other certificate.

Install and activate your new certificate

You can rekey your SSL certificate from the SSL manager, which will allow you to download your new SSL certificate.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, under Security, click SSL/TLS.
 5. Under Certificates (CRT), click Generate, view, upload, or delete SSL certificates.
 6. Click Choose File to upload a new certificate.
  choose file
 7. Navigate to the location where you've saved the new SSL certificate and click Open.
  open file
 8. Fill the description box and click Upload.
  description upload
 9. Click Go Back and repeat steps 4 through 6 for any other certificate files you need to upload.
 10. From the SSL/TLS Manager, click Manage SSL Sites.
  manage ssl
 11. Click Browse Certificates and select the certificate that you want to activate. This will auto-fill the fields for the certificate.
  browse certificates
 12. Select the new certificate that you uploaded from the SSL Certificate List. Click Use Certificate.
  use certificate
 13. Click Install Certificate.

That's it! To make sure your SSL is working, you can check it using our Certificate Checker.

Show me how

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.