Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Reinstalling the Default Scripts Directory on Windows Shared Hosting

There are two form mailers on Windows shared hosting: gdform.php and webformmailer.asp. Reinstalling updates your hosting account's scripts directory with the latest version of gdform.php.

webformmailer.asp is accessed through a virtual directory and is not updated when you reinstall the scripts directory. You cannot modify webformmailer.asp.

Note: As of October 29th, 2008, gdform.asp is no longer offered on Windows shared hosting accounts. Reinstalling default scripts will not remove or modify an existing gdform.asp.

Warning: gdform.asp cannot be recovered if it is deleted.

To Reinstall the Default Directory to Your Hosting Account

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section of the Hosting Control Panel, click the Form Mail icon.
  5. Select the Reinstall Default Scripts Directory box.
  6. Click Continue.

gdform.php will be reinstalled. This process may take up to 15 minutes to complete.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.