Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Remotely log out of my GoDaddy account

Remotely sign out of your GoDaddy account if you think your account might be compromised, or if you can’t remember whether you signed out of a shared device.

  1. Go to your GoDaddy Login & PIN page.
  2. Select Manage all sessions under Active sign-ins, to see all devices and browsers that are logged in to your account.
    Click Manage All Sessions
  3. Select Sign Out to be signed out from a specific device or browser. Then, select Sign Out again in the new window to confirm. You will be signed out of that device or browser within 5 minutes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.