Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Remove a campaign from a group

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click on the group, on your Campaigns page sidebar. It will expand to show you all the campaigns in that group.
  3. Find the campaign you’d like to remove. Click and drag it out of the group. You can drag it above, or below the group. Just drop it outside the group to remove it.
  4. Note: If there are only two campaigns in the group, then the group will disappear, automatically, when you remove the second-to-last campaign. No more group, just like that!

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.