Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Remove a domain from Linux Hosting

Follow these steps to remove a domain from your Linux Hosting account. How you remove it depends on whether it's the primary or a secondary or addon domain on the account.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
  4. In the cPanel Home page, in the Domains section, click Addon Domains.
  5. In the Addon Domains section, next to the domain you want to remove, in the Actions column, click the trash can.
  6. Click Remove. cPanel removes the addon domain from the account.

More info

Removing a domain name from your hosting account lets you:

  • Make a different domain the primary domain name of this hosting account.
  • Add the domain name you removed to another hosting account.

When you delete domain names, it can take up to 24 hours before you can add it to another account.

Warning: When you delete the domain name from your hosting account, any associated email addresses that you created in the cPanel dashboard will also be removed.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.