Remove a dynamic IP from a server

You can remove dynamic IP addresses from servers (which unassigns them) without removing them from your account.

Note: Removing IPs from servers does not change the DNS of domains pointed to the IP address. However, because those domains are no longer pointed to an active server, they will not resolve until you either assign the dynamic IP to a new server or change the domain's DNS settings.

  1. In Cloud Servers, click the IP & DNS tab.
  2. Next to the dynamic IP you want to use, click Actions.
  3. Click Remove from server.
  4. Click Remove.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.