Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Remove a Linux user

You can remove old users from your Linux server. This will revoke the user's SSH access, and remove that user's file and directory ownership.

Note: This procedure should work for all Linux distribution types - Ubuntu, CentOS, and so on.

 1. Log in to your server via SSH.
 2. Switch to the root user:
  sudo su -
 3. Use the userdel command to remove the old user:
  userdel user's username
 4. Optional: You can also delete that user's home directory and mail spool by using the -r flag with the command:
  userdel -r user's username
  Warning: Only delete a user's home directory if you are certain you no longer need their files or mail.

Next step

 • If you need to remove individual SSH keys, you can Delete SSH keys from your account.
 • For more detailed information about the userdel command, view the man page by typing man userdel into your SSH window.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.