Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Remove a remote email account

Once you have added a remote email account to your Web-Based Email, you can delete it at any time.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. From the Settings menu, click Personal Settings.
  3. Click the Remote Email tab.
  4. Click the Delete button for the email account you want to delete.
  5. To confirm the deletion, click OK.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.