Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Remove a theme

You can remove a theme from WordPress using the WordPress admin panel. We always recommend removing unused themes and plugins to help improve the site performance and reduce potential security concerns.

  1. Log in to WordPress
  2. From the Appearance menu, click Themes.
  3. Click the Add New button.
  4. Hover over the theme and click Theme Details.
  5. In the lower left corner, click Delete.

Repeat this process to remove any additional unused themes.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.